Amsterdam School for integrative medicine

De ASIMH is een initiatief van een aantal jonge, kritische, nieuwsgierige artsen, dat onderwijs wil aanbieden op het gebied van Integrative Medicine. Dit in navolging van vooraanstaande universiteiten in Amerika.

We zijn er voor die artsen en zorgprofessionals, die hun blikveld willen verruimen, hun behandelarsenaal willen verrijken en zichzelf willen ontwikkelen. Daarom bieden we innovatieve en inspirerende nascholingen aan waarmee ze hun patiënten -wetenschappelijk gefundeerd- kunnen informeren over de geneeskracht van voeding, mind-bodytechnieken en natuurlijke behandelmethoden.

Ruim 15 jaar geleden zijn in de Verenigde Staten acht medische faculteiten, waaronder Duke University, Harvard University en Stanford University, gestart met het Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine.

Inmiddels hebben in de VS, Canada en Mexico ongeveer 70 (academische) centra zich bij het consortium aangesloten. Ook in Nederland is er een groeiende behoefte aan een nieuw kijk op gezondheid en ziekte.

UITGANGSPUNTEN

De uitgangspunten van Integrative Medicine (IM)/ Integrale Geneeskunde (IG) zijn:

  • Patiënt en arts/zorgprofessional zijn partners in het genezingsproces. De patiënt staat centraal en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid. De arts/ zorgprofessional fungeert als coach.
  • IM kijkt naar alle factoren, die invloed hebben op gezondheid: lichaam, geest, emoties, omgeving etc. Dit met het doel het zelfhelend vermogen te optimaliseren.
  • De nadruk ligt op gezondheid, welbevinden, met uitbreiding naar behoud en herstel van vitaliteit en zingeving.
  • Waar kan wordt gebruik gemaakt van natuurlijke behandelingen en behandelingen met zo min mogelijk bijwerkingen en zo laag mogelijke kosten.
  • Goede geneeskunde is gebaseerd op goed uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek.
  • IM zoekt naar de beste behandelingen, ongeacht oorsprong (regulier of alternatief).

In de VS is de afgelopen jaren met behulp van particuliere donaties veel IM-onderwijs gecreëerd. Vind jij het ook belangrijk dat er meer IM-scholingen voor zorgprofessionals beschikbaar komen?

DONEER!

ACHTERGROND INFORMATIE

Dr. Andrew Weil, Center for Integrative Medicine University of Arizona

www.schoolforintegrativemedicine.nl

Related Posts