Day

februari 6, 2019
Als ecoloog en filosoof in dienst van Staatsbosbeheer is Matthijs Schouten sterk betrokken bij de bescherming van de natuur. Hij ziet de klimaatcrisis bovenal als een spirituele crisis. Aandacht voor de binnenkant van duurzaamheid is in zijn ogen van cruciaal belang, want we moeten ons fundamenteel herbezinnen op onze verhouding tot de natuur. Matthijs: “Voor...
Read More